Úvod

Vítáme Vás na stránkách

Klubu leteckých novinářů ČR při Syndikátu novinářů České republiky z.s.

Klub leteckých novinářů České republiky vznikl z potřeby sdružovat novináře a publicisty, kteří se zabývají problematikou letectví a kosmonautiky. Klub leteckých novinářů byl založen v roce 1990 z iniciativy tehdejšího šéfredaktora časopisu Letectví a kosmonautika Josefa Frýby a známého výtvarníka a dlouhodobého spolupracovníka L+K Karla Helmicha a Jiřího Šubrta. Základní myšlenkou bylo usnadnit a zlepšit komunikaci mezi všemi novináři a publicisty, kteří píší o letectví a všech oborech s ním souvisejících.

Hlavním předmětem činnosti Klubu leteckých novinářů je usilovat o přiblížení letectví a letecké problematiky co nejširšímu okruhu veřejnosti – nejen odborné. Zlepšovat povědomí o českých leteckých tradicích, o letecké technice, výrobě a o leteckých konstruktérech stejně jako o leteckých sportovcích a jejich úspěších na mezinárodních soutěžích a soutěžích o tituly mistrů světa a Evropy. Cílem je i ukazovat úspěchy našeho leteckého průmyslu, který zažil strmý pád, ale znovu nabírá dech a začíná se vracet mezi aktivní evropské výrobce. Informovat veřejnost i o tom, že naši výrobci ultralehkých letadel patří k absolutní světové špičce. Málokdo také ví, že náš balónový sport a balónová technika je ve světě uznávaným pojmem, a proto se KLN bude věnovat i tomuto odvětví letectví. Mezi obory, které jsou s letectvím neoddělitelně spjaty patří i letecké a raketové modelářství, které je také ke světové špičce. Svědčí o tom desítky titulů mistrů světa a Evropy, které naši modeláři pravidelně vozí ze všech soutěží.

Popularizace letectví jako náročné technické disciplíny a ušlechtilého sportu je jednou z hlavních myšlenek v programu Klubu leteckých novinářů ČR. Stejně jako popularizace významných techniků a konstruktérů i všech kdo se zasloužili o dobré jméno českého letectví nejen u nás, ale i ve světě. Proto KLN pořádá pro širokou veřejnost besedy s názvem „Hovory pod vrtulí“, které jsou zaměřeny na popularizaci všech oborů letectví.

Klub leteckých novinářů ČR se také aktivně podílí na činnosti Rady Parlamentního podvýboru pro inovace, letectví a kosmonautiku. Klub leteckých novinářů je zakladatelem a spolupořadatelem každoročního vyhlášení nejlepších leteckých sportovců a osobností českého letectví.

Činnost Klubu leteckých novinářů řídí pětičlenná Rada v čele s jejím předsedou.