OSOBNOSTI ČS. LETECTVÍ ZA ROK 2021 VYHLÁŠENY

Ve středu 25. května byly slavnostně vyhlášeny osobnosti čs. letectví za rok 2021.
Akce, která se konala již počtrnácté, je snahou Podvýboru pro letectví a vesmírné
programy Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny ocenit činnost odborníků a
osobností čs. letectví odměnit profesionály z oboru letectví a kosmonautiky, kteří se
zasloužili o rozvoj těchto oborů v České republice.

Seznam oceněných:
Ing. Daniel STACH byl oceněn za kvalitní mediální prezentaci a
popularizaci kosmonautiky a českého leteckého průmyslu.

Ing. Bc. Daniel Stach je redaktorem České televize
a ve svých pořadech se zabývá zejména novinkami
z různých oborů techniky. Jedním z nich je i vesmír a jeho dobývání
člověkem. Propaguje v nich i podíl naší republiky a našich firem na tomto
procesu. Jeho pořady mají velkou sledovanost a jsou dobrou propagací
tohoto oboru i českého podílu v tomto celosvětovém úsilí.
Deset let je jediným moderátorem pořadu Hyde Park Civilizace, ve kterém
vede rozhovory s vědci z celého světa. Rozhovory natočil mimo jiné s 31
nositeli Nobelovy ceny, moderoval první nepozemský televizní rozhovor v
historii ČR – spojení s astronautem přímo na Mezinárodní vesmírné stanici.
Od roku 2016 je součástí vědecké redakce ČT, kde stál u jejího vzniku a
moderuje pořad Věda24 a speciální vysílání jako například přistání
Perseverance na Marsu, lety Crew Dragon, Země v nouzi nebo Volební
centrum. Vědecká redakce dodává každý měsíc „na klíč“ více než 200 témat
do vysílání.
Je nejmladším laureátem medaile Vojtěcha Náprstka Za zásluhy v
popularizaci vědy. V roce 2021 obdržel od Společnosti Ferdinanda Peroutky
novinářskou Cenu Ferdinanda Peroutky a od Učené společnosti Medaili za
zásluhy o rozvoj vědy. Po Danielu Stachovi byla pojmenována planetka
obíhající Slunce v prostoru mezi Marsem a Jupiterem, která je evidována jako
93256 Stach.
Je bývalým juniorským reprezentantem ve vodním slalomu, je ženatý, má
syna a kocoura Pana Rozárku.

 

Ing. Milan HÜBNER byl oceněn za aktivní činnost při budování a
provozu letového simulátoru na letišti Václava Havla.

Ing. Milan Hübner je absolventem FEL ČVUT. V roce 1999 nastoupil k
ČSA a později začal pracovat ve výcvikovém centru určeném pro výcvik
pilotů a palubního personálu. Zasloužil se o jeho vybudování a výrazně
se podílel na jeho vybavení špičkovými simulátory pro letadla výrobců
Airbus, Boeing ATR i Letov. Spolupracuje s řadou výrobců letových
simulátorů i s výcvikovými středisky řady Aerolinií například se SWIS či
LUFTHANSA. Výrazně se podílí na bezproblémovém chodu střediska.
Přínosem je i jeho členství v celosvětové komunitě výrobců a uživatelů
letových simulátorů FSEMC, jehož je naše středisko členem. Dosud byly
do střediska pořízeny simulátory pro výcvik pilotů a členy palubního
personálu Cabin and Evaluation Trainer pro B 737 A320 a řada letových
simulátorů pro letadla výrobců Boeing, Airbus ATR a Letov.

cpt. Ing. Ladislav KELLER byl oceněn za celoživotní práci pilota
vojenských i civilních dopravních letadel a za publicistickou
činnost v oboru letectví.

cpt. Ing. Ladislav Keller začínal jako vojenský pilot a učitel létání, potom
přešel jako pilot k LS FMV a následně k Státnímu leteckému útvaru a pak ke
společnosti Travel Servis kde byl ve funkci velitele letadla a též i instruktorem
a examinátorem. V letech 2005 až 2010 byl velitelem letadla u ČSA.
Následně pracoval jako examinátor a vedoucí pozemního výcviku u CCA
Slovakia a Sayegh Aviation Europe. Od roku 2015 pracoval na ÚCL a v
Ústavu letecké dopravy ČVUT, vystupoval i v rozhlase a televizi, publikoval
články v odborných leteckých časopisech. Je autorem knihy Učebnice pilota a
též čtyřdílné knihy Nehody dopravních letadel v Československu a knihy
Únosy dopravních letadel v Československu.

RNDr. Jacek KERUM byl oceněn za celoživotní činnost ve vojenské
i civilní meteorologii, v Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd
České republiky a za předsednictví ve sportovní komisi Aeroklubu
ČR.

RNDr. Jacek Kerum věnoval svoji profesní kariéru aktivní civilní i vojenské
meteorologii a široké publicistické činnosti. Jako examinátor působil ve
Výcvikovém středisku ŘLP ČR, Ústavu letecké dopravy ČVUT a VOŠ a
SPŠD v Praze. V oblasti výzkumu pracoval v Ústavu výzkumu fyziky
atmosféry AV ČŘ. Je předsedou sportovní komise Aeroklubu ČR, pilot
instruktor kluzáků i motorových kluzáků a nositel zlatého odznaku FAI se
třemi diamanty.

Ing. Milan MACHOLÁN byl oceněn za manažerskou činnost ve
firmě První brněnská strojírna Velká Bíteš, jejímž je generálním
ředitelem a předsedou představenstva.

Ing. Milan Macholán je generálním ředitelem a předsedou správní rady
První brněnské strojírny Velká Bíteš, s.r.o., která je významným výrobcem
letecké techniky, zejména leteckých motorů. Je i členem představenstva
Asociace leteckých výrobců ČR a členem správní rady Vysoké školy
polytechnické Jihlava. Byl i členem vedení skupiny výrobců leteckých motorů
(Engine Industrial Management Group), která působí v EU. Za svou činnost
byl již několikrát poctěn například cenou Technologické agentury ČR za
vývojový projekt odlitků turbinových kol a turbinových lopatek, či oceněním od
Hospodářské komory v soutěži Exportér roku. Je i nositelem titulu Manažer
odvětví Výroba strojů a zařízení, kterou uděluje Národní komise.

Ing. Jiří POS byl oceněn za manažerskou činnost v oblasti letišť a v
Českém Aeroholdingu a za přínos k rozvoji letiště Václava Havla.

Ing. Jiří Pos vystudoval ČVUT v Praze a na Fakultě strojní absolvoval obor
ekonomika letecké výroby.
Do čela představenstva Letiště Praha byl zvolen 30. 8. 2021. Do společnosti
Letiště Praha se vrátil po sedmi letech. Na pražské letiště nastoupil v roce
2006 kde v letech 2011 až 2014 byl předsedou představenstva a jeho
generálním ředitelem. V letech 2014 až 2015 poté působil v Českém
Aeroholdingu jako člen představenstva. Po odchodu rozvíjel své soukromé
podnikatelské aktivity, zejména v oblasti civilního letectví a cestovního ruchu.
V letech 2019 až 2021 působil také jako jednatel společnosti Letiště Karlovy
Vary. Svoji kariéru v letectví zahájil v roce 1986 v Českých aeroliniích, kde pracoval dvacet let. U českého dopravce působil v letech 1994 až 2001 v zahraničí a v letech 2003 až 2006 byl viceprezidentem pro pozemní provoz.
Mezi klíčové úspěchy jeho kariéry v oblasti letecké dopravy, která trvá již 36
let, patří například úspěšné získání posudku EIA pro paralelní dráhu na Letišti
Václava Havla v Praze v roce 2011. Ve stejném roce Letiště Praha pod jeho
vedením obdrželo ocenění Eagle Award od sdružení leteckých dopravců IATA
za nejvíce se rozvíjející letiště světa. K zásadním záležitostem současnosti
patří bezproblémové zvládnutí bezpečnostních opatření v období pandemie.
Mezi priority Jiřího Pose patří rozvoj Letiště Václava Praha, tedy dráhové i
terminálové kapacity v souladu se strategií udržitelného podnikání, ale i
vzájemná podpora a spolupráce s regionálními letišti.

Doc.Ing Jindřich PLOCH,CSc,
byl oceněn za úspěšné vedení Leteckého úřadu a za jeho
pedagogickou i manažerskou činnost v českém leteckém
průmyslu.

Doc.Ing Jindřich Ploch,CSc, působí v letectví od roku 1980, kdy absolvoval
Vojenskou akademii v Brně. Do roku 2001 působil v Armádě České republiky
ať již u leteckého útvaru, nebo na Univerzitě obrany a později jako ředitel
Vojenského technického ústavu letectva a PVO, kde vojenskou kariéru
zakončil v hodnosti plukovníka. Několik let působil jako vysoký státní
zaměstnanec na Ministerstvu obrany jako vrchní ředitel Národního úřadu pro
vyzbrojování. Svou kariéru v civilním letectví zahájil rokem 2003 jako
generální ředitel úřadu pro civilní letectví, kde působil do roku 2007. Pod
vedením doc. Plocha byly zahájeny zásadní restrukturalizační kroky v
elektronizaci úřadu, racionalizace procesů, vytvoření kariérního řádu a
začlenění úřadu do struktur Evropské unie. Nelze opomenout další působení
v roli generálního ředitele státního podniku LOM Praha a posléze vedení
dvou vysokých škol z pozic rektorů, které vychovávají odborníky civilního
letectví. Přístup docenta Plocha byl vždy systémový a nadčasový, plody jeho
práce většinou sklízeli jeho pokračovatelé, jeho nejsilnější stránkou je
identifikace potřeby a zahájení realizace změny.

Doc.MUDr. Miloš SOKOL, Ph.D
byl oceněn za celoživotní práci leteckého lékaře a za aktivitu při
šetření leteckých nehod.

Doc.MUDr. Miloš Sokol, Ph.D vystudoval Vojenskou lékařskou akademii a
zároveň Univerzitu Karlovu v Hradci Králové. V roce 1989 začal pracovat jako
letecký lékař ve Výzkumném ústavu letectva a PVO. Od roku 1991 pracoval
jako soudní lékař, 2003 až 2018 jako vyšetřovatel leteckých nehod v Ústavu leteckého zdravotnictví, Od roku 1994 byl vedoucím oddělení laboratorních
expertíz. V roce 2003 přešel do ÚVN Praha, kde byl v letech 2003 až 2018
primářem Vojenského ústavu soudního lékařství ÚVN Praha. I po roce 2003
se, na základě smlouvy ÚVN s Ústavem pro odborné zjišťování příčin
leteckých nehod, podílí na vyšetřování leteckých nehod ve vojenském i ve
všeobecném civilním letectví. V roce 2006 získal doktorský titul Ph.D. a v
roce 2017 zvládl habilitační řízení s tématem vyšetřování leteckých nehod. V
období 1982 až 2017 byl vojákem z povolání a dosáhl hodnosti plukovník. Od
roku 2003 probíhá těsná spolupráce mezi VÚSL ÚVN Praha a ÚLZ ve
forenzní i pedagogické rovině. Jeho práce se v naší republice řadí mezi
prioritní a je přínosem pro zvyšování bezpečnosti letů v civilním i vojenském
letectví.

Bohumil ŠTĚPÁN
byl oceněn za celoživotní práci řídícího letového provozu na
stanovišti Letištní řídící věže/přibližovacího stanoviště řízení
letového provozu na letišti Václava Havla a za práci zkušebního
komisaře Státní letecké inspekce a za pedagogickou činnost v
oboru letectví.

Bohumil Štěpán absolvoval střední průmyslovou školu strojní a dva roky
poté pracoval jako konstruktér v továrně AVIA. V roce 1965 nastoupil jako
adept na funkci řídícího letového provozu na letištní řídící věž a přibližovací
stanoviště k tehdejší Správě dopravních letišť. Po složení kvalifikační
zkoušky na SLI začal pracovat na těchto stanovištích na letišti Václava Havla
jako řídící letového provozu. Následně si zvýšil svou kvalifikaci o práci na
přesném přibližovacím radaru a stal se vedoucím směn na letištní řídící věži i
na přibližovacím stanovišti a následně i vedoucím na těchto stanovištích. V
roce 1989 byl převeden na tehdejší SLI na funkci inspektora řízení letového
provozu s celostátní působností. Byl i členem vyšetřovací komise SLI i MD.
Podílel se i na implementaci předpisů ICAO do čs. leteckých předpisů. Stále
si udržoval svou kvalifikaci a sloužil i na předchozích pracovištích u ŘLP ČR.
Byl i zkušebním komisařem. V letech 1995 až 2015 působil i jako externí
pedagog pro svou odbornost na SPŠD v Praze. V roce 2000 odešel od ÚCL,
který je nástupnickou organizací SLI zpět na ŘLP ČR do funkce instruktor
základního výcviku řídících letového provozu. V současné době je v penzi,
ale je externím členem týmu ŘLP ČR, který je odpovědný za příručku pro lety
dle pravidel VFR.

František Kučera

Rubriky: Oznámení | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem OSOBNOSTI ČS. LETECTVÍ ZA ROK 2021 VYHLÁŠENY

To už se nebude opakovat. Jak se „český“ letoun Magister rozloučil s Anglií

Tohle se nebude psát lehko, říkám si při pohledu na hladinu Lamanšského průlivu pode mnou. Byly to tři dny doslova napěchované leteckou historií a až dojemnými okamžiky. Unikátní historický letoun RAF se po renovaci okázale rozloučil s Anglií a odletěl na svoji novou domovskou základnu – do českých Podhořan. A já jsem byl u toho.

Letoun Miles Magister před startem z letiště Old Warden v Anglii.

Přelet Bílých útesů doverských

Celý článek si můžete přečíst zde: ▶ Cesta letounu Miles Magister z Anglie do Česka – iDNES.cz

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem To už se nebude opakovat. Jak se „český“ letoun Magister rozloučil s Anglií

80 let od výsadku Anthropoid

V noci na dnešek to bude osmdesát let, kdy na území protektorátu seskočily výsadky Anthropoid, Silver A a Silver B. Snad není úplně nutné zmiňovat, jaký měl právě Anthropoid úkol… Text Jiřího Rajlicha, který vyšel na webu Vojenského historického ústavu má 30 tisíc znaků a popisuje výsadek z pohledu letců. Lety nad protektorát patřily mezi vůbec nejnebezpečnější akce RAF. Dolet na hraně možností letadel, flaky, počasí, závady, chyby v navigaci… Kubiš s Gabčíkem seskočili o 97 km jinde, než se plánovalo. Už jen odstartovat z Británie směr Protektorát Čechy a Morava bylo veliké hrdinství.

První lety do okupovaného Československa prováděly dvoumotorové Whitleye. Velká plocha křídla jim vynesla přezdívku „létající vrata od stodoly“ („Flying Barn Door“). Na snímku Whitley Mk.III právě shazuje dvojici parašutistů a kontejner s materiálem. (Zdroj: VHÚ)

Rubriky: Vojenské letectví | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 80 let od výsadku Anthropoid

Webbův teleskop pohlédne do minulosti Vesmíru.

“Je označován jako nástupce Hubbleova teleskopu, ale dalekohled Jamese Webba je spíš rozšířením „očí“, kterými se bude lidstvo koukat do vzdálených končin vesmíru. K pozorování bude používat infračervené spektrum, která mu umožní nahlédnout dál do historie kosmu,” uvedl na Štědrý den server Technet.cz v tomto článku.

 

Rubriky: Kosmonautika | Štítky: | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Webbův teleskop pohlédne do minulosti Vesmíru.

Po 80 letech od osudné noci našli v Nizozemsku ostatky sestřelených československých pilotů RAF

“Při vykopávkách vraku bombardéru britského Královského letectva (RAF), který byl sestřelen za druhé světové války u nizozemské obce Nieuwe Niedorp, byly nalezeny pozůstatky patřící československé posádce. Uvedlo to na svých stránkách české velvyslanectví v Haagu,” uvedl server iRozhlas.cz v tomto článku.

Rubriky: Vojenské letectví | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Po 80 letech od osudné noci našli v Nizozemsku ostatky sestřelených československých pilotů RAF

Letecký den v Mladé Boleslavi

Za krásného počasí se konal v sobotu 14.6.2014 historický letecký den na letišti v Mladé Boleslavi. Celý příspěvek

Rubriky: Všeobecné letectví | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Letecký den v Mladé Boleslavi

Slavnostní vyhlášení nejlepších leteckých sportovců a osobností čs. letectví

V pátek 18. dubna 2014 byly vyhlášeni nejlepší letečtí sportovci a osobnosti čs. letectví za rok 2013 Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Slavnostní vyhlášení nejlepších leteckých sportovců a osobností čs. letectví

Výstava v Jindřišské věži

V pátek 4.4.2014 byla zahájena vernisáží výstava o historii balonového létání s názvem “Balonem do výšin Jindřišské věže” Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výstava v Jindřišské věži